222223782_6233911886649002_7247550863761443865_n.jpg
 
     วันที่​ 30​ กรกฎาคม 2564​ นางสาว​ตวง​รัตน์​ โล่ห์​สุนทร​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จัง​ห​ว​ัด​ล​ำ​ปาง​ พร้อม​ด้วย​นาง​ชุลีวันทน์​ สายสิงห์ทอง​ ที่ปรึกษา​นายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​ล​ำ​ปาง​ร่วม​ประชุม​คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพิทักษ์ป่าผาไท สำนักงานอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง​ โดยนายอำเภองาวมอบหมายให้นางสาว​สุมาลัย​ นวลศรี​ ปลัดอำเภองาว​เป็นประธานการประชุม​ มีนายพีระเมศร์ ดื้อตันสกุล​ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท​ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ​ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยมีการประชุม​ออนไลน์​ zoom ร่วมด้วย
 
221780924_6233910549982469_1539137203051369640_n.jpg  221811936_6233910606649130_7876886885828024801_n.jpg  222234532_6233912566648934_6480501430399276716_n.jpg
221725238_6233913679982156_5873934672087769267_n.jpg  223394302_6233912056648985_4215009221096783169_n.jpg  223339604_6233911953315662_4545544639010697789_n.jpg
 
     นายก​อบจ.ลำปาง​ กล่าวว่า​ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภองาว อำเภอแม่เมาะ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีความสวยงามและความสมบูรณ์​ทางธรรมชาติ​ที่น่าสนใจ​ เช่น​ หล่มภูเขียว​ ถ้ำผาไท​ น้ำตกแม่แก้ ฯลฯ​
     โดยนโยบายสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ อบจ ลำปางจะส่งเสริมให้เกิดขึ้น คือ การผลักดันให้จังหวัดลำปางได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีหรือจีโอ PARK ขององค์การยูเนสโก ซึ่งพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมีจุดเด่นสำคัญหลายที่ที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีได้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีให้กับคนในชุมชน
     จากนั้นได้เยี่ยมชมภายในบริเวณอุทยานฯ​ พร้อมซักถามด้วยความสนใจ โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท​ เป็นผู้นำชมและให้ข้อมูล
 
222763704_6233911219982402_6023824757403064817_n.jpg  222929282_6233910879982436_7355099493931391413_n.jpg  222683259_6233917993315058_7889592791177008635_n.jpg
222223782_6233917869981737_6990456827196028560_n.jpg  222254930_6233918339981690_7790507960980267258_n.jpg  221635177_6233912793315578_230957393431615553_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง