อบจ.ลำปาง_จ่ายเช็ค_38.5_ล้าน_6.jpg
 
อบจ.ลำปาง จ่ายเช็ค 38.5 ล้าน ซื้อ “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรก ฉีดให้ประชาชน...ฟรี!!!
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ อบจ.ลำปางได้สั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชน จำนวน 50,000 คนนั้น
เนื่องด้วยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำเป็นต้องจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆให้ทั่วถึง จึงจัดสรรให้ อบจ.ลำปาง ในล็อตแรก จำนวน 43,400 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชน จำนวน 21,700 คน และในวันนี้ อบจ.ลำปาง ได้โอนเงินเพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 38,539,200 บาท (สามสิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
     ในส่วนของการจัดสรรวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายนั้น ขณะนี้ อบจ.ลำปาง อยู่ระหว่างการส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนให้โรงพยาบาลลำปางตรวจสอบความซ้ำซ้อนผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว และอยู่ระหว่างการประสานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อแจ้งชื่อโรงพยาบาลประจำอำเภอที่มีความพร้อมในการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม เพื่อนัดหมายวันเวลาการฉีดวัคซีน ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถตรวจสอบข้อมูล วันเวลา สถานที่นัดหมายได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2564 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook และ Website ของอบจ.ลำปาง ต่อไป
 
ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา
ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง