217088455_6193983457308512_988704249472527896_n.jpg
 
     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง เขต 1 นายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง เขต 2 ร่วมรับฟัง พ.อ.สันดุษิต ดีบุกคำ ประธานเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า และคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งได้นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ "นครลำปาง เมืองเก่าที่มีชีวิต” และหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง
     โอกาสนี้ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า เพื่อร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานดังกล่าวให้สำเร็จต่อไป
     นายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า อบจ.ลำปางยินดีสนับสนุนและพร้อมที่จะเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการสร้างโอกาสและรายได้เข้าสู่ชุมชน เศรษฐกิจในชุมชนและจังหวัดลำปางก็จะดีตามมาด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของ อบจ.ลำปาง ที่สนับสนุนการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าชั้นในและวัดเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ อีกทั้งวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยววัฒนธรรม.
 
218127917_6193970583976466_1257823083589581320_n.jpg  217408454_6193970820643109_461733659886206585_n.jpg  217466671_6193970507309807_4519653297554668376_n.jpg
217849404_6193971983976326_2087003498622404959_n.jpg  218173840_6193983573975167_4628782264885364380_n.jpg  218315854_6193971197309738_1903475452872988517_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง