139935818_5306400752733458_4789185475584961597_o.jpg

     วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ก่ำ ผอ.กองคลัง นายศิขรินทร์ ศรีคำชุม นายช่างโยธาอาวุโส กองช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสุข อบจ.ลำปาง ร่วมประชุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนางพิมพ์วิไล วรรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแจ้ห่ม
 
ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง สนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของโรงพยาบาลไม่เพียงพอและเพื่อบริการแก่ประชาชน ผู้ป่วย ตลอดจนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลแจ้ห่มต่อไป
139864576_5306400386066828_2819342010871491760_o.jpg  139810320_5306400509400149_6484361006139714222_o.jpg  139806689_5306400582733475_3485409746435883039_o.jpg
140567643_5306400796066787_3540783012890378064_o.jpg  139769184_5306400822733451_2138385812486136763_o.jpg  140242050_5306401462733387_2314011512441387336_o.jpg
140406146_5306401499400050_4330813688994336031_o.jpg  139917877_5306401562733377_2928472387207678921_o.jpg  139923551_5306400996066767_7418715604161612095_o.jpg
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel