139433110_5301959849844215_7301638773873657824_o.jpg
 
     วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร ประชุมร่วมกับนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปางและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังการสรุปงานในหน้าที่ของทุกส่วนราชการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารงานราชการต่อไป
 
139902048_5301940533179480_8940745726793374989_o.jpg  140159539_5301944326512434_982231488939616559_o.jpg  140053510_5301955539844646_2174192747564005482_o.jpg
 
ซึ่งภายหลังจากรับฟังการสรุปงานในหน้าที่กว่า 2 ชั่วโมง นายก อบจ.ลำปางได้กล่าวว่า "การทำงานต้องอาศัยข้อมูลและความร่วมมือ หวังให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน ตั้งใจทำงานให้ดี ร่วมกันทำงาน เพื่อเกิดความภาคภูมิใจ ทำสิ่งดี ๆ ให้จังหวัดลำปาง ซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานบ้าง สิ่งที่ดีก็ขอให้ทำกันต่อไป ส่วนที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขก็ต้องช่วยกันปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และขอให้แต่ละกองพิจารณาว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการทำงานอย่างไรได้บ้าง ให้เสนอเข้ามา ตนพร้อมรับฟัง เรื่องการทำงานอยากให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นพี่น้องเป็นครอบครัวช่วยแนะนำ ปรับปรุง อยากให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานร่วมกัน"
 
139710233_5301955269844673_7813405108928470987_o.jpg  139262680_5301951426511724_5499071619954074844_o.jpg  139687808_5301949313178602_2798668273217241164_o.jpg
139404608_5301960419844158_8133878104182238979_o.jpg  139062487_5301960726510794_1750248995665425742_o.jpg  140211254_5301955493177984_5088527848661046586_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel