280564465_368631958625457_8445371838998903646_n.jpg
 
อบจ.ลำปางบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน พัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง
     วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พร้อมด้วยนางสายใจ ขันธิกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และบุคลากรในสังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง
     โดยนายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานต่อนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานเปิดงานและปล่อยขบวนผู้ร่วมกิจกรรมเครือข่ายและกลุ่มจิตอาสา ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำวัง ณ บ้านร้อยปี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
     ด้วยจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู แม่น้ำวัง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ำวัง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูสภาพ และคุณภาพน้ำของแม่น้ำวัง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. กิจกรรมปล่อยแถวจิตอาสา เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้าน 100 ปี
2. การ Kick off เปิดใช้งานเครื่องเติมอากาศ เพื่อต่อลมหายใจให้แม่น้ำวัง ณ บริเวณสะพานช้างเผือก
3. จิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาด กำจัดขยะ/วัชพืช ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งของ
แม่น้ำวังตั้งแต่สะพานรัษฎาภิเศก ถึงสะพานเขลางค์นคร
4. การกำจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ ในแม่น้ำวังตั้งแต่สะพานรัษฎาภิเศก ถึงสะพานเขลางค์นคร
เพื่อร่วมอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และนโยบายของ อบจ.ลำปาง อีกทั้งเพื่อบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน อบจ.ลำปางจึงได้นำเจ้าหน้าที่เข้าพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดขยะ วัชพืช บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำระหว่างเส้นทางลงวัดประตูป่อง - สะพานช้างเผือก เพื่อให้ทัศนียภาพริมแม่น้ำวังสะอาด สวยงาม
     เกิดความร่วมมือในการจัดการและดูแลรักษาแม่น้ำวังของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความแข็งแรงของเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์แม่น้ำวังในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชนทั่วในระยะยาวต่อไป
 
280700190_368633691958617_8830296833001712828_n.jpg  280749940_368633498625303_4696180468338514864_n.jpg  280750527_368633588625294_8587077062518706948_n.jpg
280660842_368633941958592_2252769997891931654_n.jpg  280693954_368634221958564_3213366560921544618_n.jpg  280810260_368633618625291_2152273035555911465_n.jpg
279714882_368633525291967_2490702945898674379_n.jpg  280524260_368633435291976_976441967939593180_n.jpg  280960699_368634561958530_3814454102594118648_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel