การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง และนายก อบจ.ลำปาง

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง