วันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 2565 ร.ร.วอแก้ววิทยาได้ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการพัฒนาการศึกษาของ ร.ร.วอแก้ววิทยา ได้แก่ 

 - กิจกรรมการเรียนทักษะภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อ.1- ม.3 โดยคุณครูชาวต่างชาติ ได้แก่ คุณครูเปาโล และคุณครูแองเจิล 

 - คุณครูเอกพลศึกษาคนใหม่ คุณครูบงกช เจริญศิลป์

 - เครื่องแบบชุดนักเรียนใหม่ของนักเรียนชั้น อ.1 - ป.6