ติดต่อสอบถามและจองเข้าชมนิทรรศการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โทร 054-237-663 โทรสาร 054-237-662 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ สามารถจองการเข้าชมศูนย์ฯ ทางออนไลน์ ผ่านการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ CLICK!!!

คู่มือการใช้ระบบจองออนไลน์ CLICK!!!

เปิดให้บริการในวันเวลาราชการ จำนวน 2 รอบต่อวัน

*** ตรวจสอบวันและเวลาจองผ่านปฏิทินเบื้องต้นได้ที่ CLICK!!! ***

ช่วงเวลา

จำนวนผู้เข้าชม

1. ช่วงเช้า 9.00 - 12.00

รอบละ 30 คน

2. ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

รอบละ 30 คน

 

*** หมายเหตุ ***

1. รับจำนวนคณะผู้เข้าชมได้รอบละไม่เกิน 30 คน (รวมคณะผู้ดูแล) และต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ทุกคน

2. ผู้เข้าชมต้องจัดเตรียมรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าชมทุกคนพร้อมรายละเอียดการติดต่อกลับ

3. ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าชมศูนย์วิทย์ฯ เกินจำนวน 30 คน โปรดโทรศัพท์ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร 054-237-663 โทรสาร 054-237-662 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.