ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ อบจ.ลำปาง

 

lppao logo 65

    

ไก่ขาว   หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง

ขนไก่และขวดน้ำหมึก   หมายถึง การบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 ฟันเฟือง   หมายถึง การขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า

ความหมายของสี

พื้นในวงกลมสีเขียว   หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

ขอบวงกลมรอบนอกสีบานเย็น   หมายถึง สีประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง