ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 

โทรศัพท์ 0 5423 7600 โทรสาร 0 5423 7600

  ส่งหนังสือราชการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://www.lp-pao.go.th

 อบจ.ลำปาง fb.png http://www.facebook.com/lampangPAO

 ประชาสัมพันธ์ fb.png  https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

 อบจ.ลำปาง lineOA LINE Official อบจ.ลำปาง

 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งของ อบจ.ลำปาง

 map