ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567367220.jpg

 

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง