5415125.png

 

“ข่วงผญาสืบสานมรดกภูมิปัญญา ล้านนาไทย”

 
วันเสาร์ที่ 8 – 10 เมษายน 2566
ณ บริเวณถนนราษฎร์มณี (หน้าวัดปงสนุก) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
******************************
วันที่ 8 เมษายน 2566
เวลา 17.30 น. – 18.00 น. การแสดงโฟลค์ซองคำเมือง (นเรศ วงค์เขื่อน)
เวลา 18.00 น. พิธีเปิด “ข่วงผญาสืบสานมรดกภูมิปัญญา ล้านนาไทย”
โดย นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัfลำปาง
เวลา 18.15 น. การแสดงชุด “ฟ้อนภูมิผญาร่ำเปิงลำปางเบิกฟ้าปี๋ใหม่เมือง”
เวลา 19.00 น. – 20.00 น. การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
เวลา 20.30 น. – 21.30 น. การแสดงโฟลค์ซองคำเมือง (นเรศ วงค์เขื่อน)
เวลา 16.00 น. – 22.00 น. กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ 9 เมษายน 2566
เวลา 16.00 น. – 22.00 น. กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
เวลา 17.30 น. – 18.00 น. การแสดงโฟลค์ซองคำเมือง (นเรศ วงค์เขื่อน)
เวลา 18.00 น. – 19.30 น. การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
เวลา 20.00 น. – 21.00 น. การแสดงโฟลค์ซองคำเมือง (นเรศ วงค์เขื่อน)
วันที่ 10 เมษายน 2566
เวลา 16.00 น. – 22.00 น. กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
เวลา 17.00 น. – 18.00 น. การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
เวลา 18.00 น. – 19.30 น. การแสดงซอพื้นบ้าน (ศรีทวน : วังพร้าว / เครือวัลย์ : แจ้ห่ม)
เวลา 20.00 น. – 21.00 น. การแสดงโฟลค์ซองคำเมือง (นเรศ วงค์เขื่อน)

 

สื่อ : ชิตชนะ ขัติยะ

 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง