ขอเชิญชวน.png

ขอเชิญชวนประชาชนชาวลำปาง ร่วมทำแบบประเมิน

"ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

                                                                                                               ได้ที่ QR CODE หรือที่ LINK ข้างล่างได้เลยค่ะ!!