323560348_691978822629652_2013777571640871301_n.jpg

     วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่1/2566 และสรุปผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 พร้อมปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ 2566.

323917558_1369336807205301_1705054790588374199_n.jpg  323623998_1217331945833817_471404019017970876_n.jpg  323770973_892133885317839_5961204993021903605_n.jpg

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง