สำรวจ_อ.เสริมงามห้างฉัตร_๒๒๑๒๒๑_0.jpg
 
     กองคลัง ออกสำรวจสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ให้กับ อบจ.ลำปาง ในเขตพื้นที่ 13 อำเภอในจังหวัดลำปางและให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. นอกสถานที่ตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2566
- วันที่ 13 ธ.ค. 65 อ.เสริมงาม
- วันที่ 14-15 ธ.ค. 65 อ.ห้างฉัตร
- และวันที่ 16,21 ธ.ค. 65 อ.เกาะคา
 
สำรวจ_อ.เสริมงามห้างฉัตร_๒๒๑๒๒๑_2.jpg  อ.เกาะคา_๒๒๑๒๒๑_0.jpg  อ.เกาะคา_๒๒๑๒๒๑_6.jpg
อ.เกาะคา_๒๒๑๒๒๑_3.jpg  สำรวจ_อ.เสริมงามห้างฉัตร_๒๒๑๒๒๑_1.jpg  อ.เกาะคา_๒๒๑๒๒๑_2.jpg
 
ภาพ/ข่าว : กองคลัง
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง