439979151_841356508019664_3151503661627886117_n.jpg

นายก “ตวงรัตน์” รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลใหม่พัฒนา อ.เกาะคา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลใหม่พัฒนา ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยนางทิพยวารี คีรีวรรณ์ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลใหม่พัฒนา กล่าวรายงาน และนายธรรมรักษ์ เชียงพรม สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 1 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานจำนวนมาก ณ ลานวัฒนธรรมวัดสันตินิคม (สันป่าสัก) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
จากนั้นนายก “ตวงรัตน์” มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม.
 
440114432_841355744686407_4882923511248731440_n.jpg 439953260_841355904686391_8616904308742413891_n.jpg 440012695_841355331353115_1577445742225436246_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  สุภาพร เหงี่ยมไพศาล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง