435517097_831624855659496_1063171816113622487_n.jpg

“เสริมขวาคัพ”

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เสริมขวาคัพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลเสริมขวา ได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมมอบทุนสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬา โรงเรียนเสริมขวาวิทยา และกลุ่มแม่บ้านตำบลเสริมขวา โดยมี นายอำนวย ใจลังก๋า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเชน ปานสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเสริมงาม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นักกีฬา และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา

435358530_831621328993182_6071702990111736305_n.jpg 436898930_831620205659961_6530604005517551700_n.jpg 437353509_831619978993317_8053578257927039160_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง