436294384_831527855669196_6361589083421316293_n.jpg

“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2567” 

✳️วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และร่วมรับชมการแสดงแสง สี เสียง ชุด "แก้วสรีเวียง เมืองลัมภางค์" ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเชียมลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปางกล่าวรายงาน
❇️โดย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมในพิธีเปิดงาน
✅และร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดสงกรานต์วิถีปี๋ใหม่เมืองลำปาง
- การแสดง แสง สี เสียง ชุด “จอมสรี๋เวียง เมืองลำภางค์”
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดร่ำเปิง ลำปาง
.....................................
💠สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครสำปางบริษัท ปตท. น้ำมันและการคัาปลีก จำกัด (มหาชน) สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในการธำรงเอกลักษณ์ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วนจากทั้ง 13 อำเภอ
💠และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ภายในจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งร่วมเฉลิมฉลองใน
โอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
💠จัดงานในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ลานหน้าพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก และ สวนช่วงละกอน ห้าแยกหอนาฬิกา กิจกรรมหลัก ๆมีดังนี้
✅กิจกรรมช่วงแก้วเวียงละกอน และถนนสายวัฒนธรรม
✅การแสดงศิลปวัฒนธรรม และศิลปิน
✅การแข่งขันตีก๋องปู่จานครลำปางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๒๐"
✅การแสดงแสง สี เสียง
✅การประกวด "เทพบุตร และเทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๗"
✅ขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง ครั้งที่ ๓๕ และขบวนน้ำทิพย์ ๑๓ อำเภอ
✅พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและสรงน้ำพระเจ้าแก้วตอนเด้า
✅พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานประเพณีปีใหม่เมืองนครลำปาง
✅ขบวนแห่จุมพระศักดิ์สิทธิ์นครลำปางและขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง
 
435511395_831612558994059_3363290413180880749_n.jpg 437172734_831611528994162_410968180673296022_n.jpg 436346640_831527885669193_3347888405564263467_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง