436788226_830400955781886_4450675663014321520_n.jpg

หมู่เฮาใส่ใจ๋ ขับขี่ปลอดภัย ปี๋ใหม่ม่วนกั๋น 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดลำปาง และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2567 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง "หมู่เฮาใส่ใจ๋ ขับขี่ปลอดภัย ปี๋ใหม่ม่วนกั๋น 2567" โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณถนนหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 

436341326_830400949115220_9178475545701545490_n.jpg 436346248_830400875781894_7581017530018974349_n.jpg 436346609_830400952448553_1187816587976367769_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง