435683395_830346985787283_5178022964709535974_n.jpg

เปิดฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นลำห้วยแม่วะบ้านเด่น

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นลำห้วยแม่วะบ้านเด่น หมู่ 8 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อำเภอแม่ทะ เขต 2 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสิริราช นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนบริษัท SCG กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วม ณ ฝายน้ำล้น ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
✅️ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยแม่วะบ้านเด่น เพื่อให้พื้นที่มีฝายน้ำล้นที่มีมาตรฐานใช้ได้ทุกฤดูกาล ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
💥โอกาสนี้นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อำเภอแม่ทะ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสิริราช และประชาชนในพื้นที่ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร นายกตวงรัตน์เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง
 
436199595_830348502453798_6621083155027247764_n.jpg 435569201_830347892453859_9105982251367375693_n.jpg 435688628_830347879120527_4746824918618759489_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง