435798797_829050735916908_5913192562563084508_n.jpg

“โครงการลานตากข้าวอเนกประสงค์บ้านห้างฉัตรเหนือ“

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการลานตากข้าวอเนกประสงค์บ้านห้างฉัตรเหนือ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสนับสนุนงบพัฒนา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ได้ลดต้นทุนโดยไม่ต้องนำข้าว พืชไร่ไปอบที่อื่น และเป็นลานอเนกประสงค์จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน พร้อมมอบทุนสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านห้างฉัตรเหนือ โดยมี นายประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 1 กล่าววัตถุประสงค์ นายผดุง ฉัตรแก้ว ผู้ใหญ่บ้านห้างฉัตรเหนือ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางอำไพ อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นางยุวดี วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร นายนเรศฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร ร่วมงาน ณ บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ 2.

436329691_829050489250266_6234120456328097859_n.jpg 435308845_829050762583572_7320949347266301343_n.jpg 436281423_829050075916974_488216250218994258_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง