434209114_825860012902647_993899765467569453_n.jpg

หารือแนวทางการกำจัดวัชพืช และส่งเสริมการท่องเที่ยว ลำน้ำจาง อำเภอแม่ทะ

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชุมหารือแนวทางการกำจัดวัชพืชในลำน้ำจาง ช่วงบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ – บ้านป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เพื่อพัฒนาลำน้ำจาง ให้รองรับการท่องเที่ยวเชิงธรณี สู่การเป็นอุทยานธรณีลำปาง (Lampang Geopark ) โดยมีนายกมลชนก เดชะศิริ ปลัด อบจ.ลำปาง นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก อบจ.ลำปาง นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทะ เขต 2 ,นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ ,ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

434336297_825860456235936_8090347296159114187_n.jpg 434302703_825860609569254_4066910741821030645_n.jpg 434292745_825860579569257_8500171997068731289_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง