434629080_825232082965440_8602021565525637644_n.jpg

“ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อบจ.ลำปาง”

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อบจ.ลำปาง เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 5 โมดูล คือ 1.โมดูลรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/รับแจ้งปัญหาจากประชาชน 2.โมดูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 3.โมดูลการบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์ 4.โมดูลบริหารโครงการ 5.โมดูลยืม คืนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังการนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

435215085_825231936298788_6947352316180482397_n.jpg 434554857_825232006298781_6053254347253756405_n.jpg 434638412_825231899632125_4256852318906427106_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง