433238515_822260226595959_1144348239106649761_n.jpg

เปิดสะพานท่าขัว -ปงท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว

หลังจากได้เกิดอุทกภัยในปี 2565 น้ำไหลหลากทำให้สะพานที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างมาตั้งแต่ปี 2532 ถล่มลง จนไม่สามารถใช้สัญจรไปมา โดยนายวิทยา วงค์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จึงได้ขอความร่วมมือทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปางช่วยเหลือในเบื้องต้น ด้วยสะพานแบรี่ให้ชาวบ้านได้ใช้ชั่วคราว และประสานขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างสะพานใหม่ทดแทน
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ตุ๋ย บ้านท่าขัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปางเชื่อมบ้านปงท่าขัว หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ไม่มีทางเท้า รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว งบประมาณ 4,260,000.00 บาท ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
433200760_822261269929188_2653025012646507240_n.jpg 433238515_822260226595959_1144348239106649761_n.jpg 433104734_822261203262528_8305437720719581917_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง