434300235_821823039973011_9169601576006491558_n.jpg

แถลงข่าวจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นายอนุกูล ศิริพันธุ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางปาลิตา คำปันนา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง นายปราการ ใจดี นายกสมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2567
ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์ลำปาง(มิวเซียมลำปาง)
🔷จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2567 ในระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2567 ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ลานพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก และข่วงนคร สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
✳️โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกตวงรัตน์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ร่วมบูรณาการจัดงานมาตลอดทุกปี เช่น ในปี 2564 ได้สนับสนุนการจัดข่วงแก้วเวียงละกอน ปี 2565 สนับสนุนการแสดงพิธีเปิด ปี 2566 ที่ผ่านมาได้จัดลานข่วงผญา สืบสานมรดกภูมิปัญญาล้านนาไทย เป็นต้น
📌สำหรับปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ได้จัดขบวนมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ขบวนจะประกอบด้วย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น โดยจะร่วมอยู่ในขบวนป๋าเวณีปีใหม่เมืองนครลำปาง ในวันที่ 13 เมษายน 2567
👉องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้สู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมบูรณาการจัดงานครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาวลำปางและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และช่วยสร้างความสุขให้พี่น้องชาวจังหวัดลำปาง.
 
434182379_821811043307544_6061957021994251680_n.jpg 434384098_821819583306690_397782048113203070_n.jpg 434353209_821816503306998_2805886147863449956_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง