434180551_821535406668441_8435662126837213896_n.jpg

“แสง สี เสียง สะพานโยงเมืองง้าวเงิน”

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดงาน “แสง สี เสียง สะพานโยงเมืองง้าวเงิน” โดยนายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน นายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว กล่าวต้อนรับ ณ บริเวณสะพานโยงทั้งสองฝั่งเทศบาลตำบลหลวงเหนือและเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โอกาสนี้ นายธีรพล ศรีวงษ์ ส.อบจ.ลำปาง อำเภองาน เขต 1 ,นายสมคิด จิตปลื้ม ส.อบจ.ลำปาง อำเภองาน เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง สะพานโยงเมืองง้าวเงิน ในครั้งนี้
📍อำเภองาวเป็น 1 ใน 13 อำเภอของจังหวัดลำปางที่มีความสวยงามและน่าท่องเที่ยว เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ มีอายุกว่า 700 ปี มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ของอำเภองาว คือ สะพานโยง โดยก่อสร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2469 เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำงาว ปัจจุบันสะพานโยงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของสะพาน ถือเป็นสะพานแขวนแห่งแรกและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
📍งาน “แสง สี เสียง สะพานโยงเมืองง้าวเงิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีสะพานโยงเป็นสัญลักษณ์ของอำเภองาว ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
 
434194866_821530613335587_914471801823279786_n.jpg 434228851_821534450001870_3660329227405057107_n.jpg 434176922_821535200001795_5515718094826779657_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง