434303242_820896506732331_3719936634966890263_n.jpg

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับบริการขั้นพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

 

434168307_820896403399008_3905923559454925730_n.jpg 434157289_820896710065644_2669646254547647547_n.jpg 434175667_820897126732269_4558529680183039911_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง