434219069_820146416807340_7493051946637567660_n.jpg

สนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งศูนย์ยืม - คืน กายอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบเช็คโครงการจัดตั้งศูนย์ยืม - คืน กายอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้แก่
1. ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ จำนวน 3 ชิ้น งบประมาณ 79,000 บาท ผู้มารับ นาง ปราณี วัฒนาสวัสดิ์ ประธานชมรมคนพิการ อ.วังเหนือ
2. โรงพยาบาลสบปราบ จำนวน 8 ชิ้น งบประมาณ 39,300 บาท ผู้มารับ นางอารีวรรณ คำภิโล เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สบปราบ
3. เทศบาลตำบลเวียงตาล จำนวน 18 ชิ้น งบประมาณ 206,450 บาท ผู้มารับ นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล
 
434180632_820146600140655_3151512693781278510_n.jpg 434192349_820146786807303_7262831909417270746_n.jpg 434222824_820146326807349_4057666030526797159_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง