434197249_818964176925564_5882945145690911473_n.jpg

 

นายกตวงรัตน์ให้กำลังใจพร้อมรับฟังปัญหากลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุวัดทุ่งคา อำเภอแจ้ห่ม

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ภายหลังที่นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งคาวิทยา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ยังได้เดินทางไป ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุวัดทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โดยนายบุญมา ทีเก่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกนำลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม และนายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 1 อำเภอแจ้ห่ม
เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างในการทอผ้าอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น นับเป็นงานที่ต้องอาศัยฝืมือและความชำนาญของผู้ทอเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุวัดทุ่งคา สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ "ตุงผ้า" รวมทั้งผ้าทอเป็นผืนสามารถสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของกลุ่มทอผ้า โดยพบว่าปัญหาของกลุ่มทอผ้าคือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า เช่น "ฟืม" ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน เกิดการชำรุดบ่อย รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งนายกตวงรัตน์จะได้นำข้อมูลไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่อไป.
 
434204996_818964370258878_2844661396396156208_n.jpg 432001196_818962430259072_4048160092696541173_n.jpg 432778741_818963853592263_6333789019852159812_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง