“ประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย No Gift Policy และขับเคลื่อนจริยธรรม”
 
433822192_816147207207261_2825325634876348908_n.jpg
 
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย No Gift Policy และขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อให้การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางใสสะอาด 2567 และปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.
 
    433248484_816145577207424_532250562797235312_n.jpg   433262154_816145113874137_1151829259421557881_n.jpg   433852141_816145373874111_3665962937259834009_n.jpg
 
 
 
                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง