431737044_812080550947260_8809425235093214395_n.jpg

นายก"ตวงรัตน์"ให้สัมภาษณ์ Kiel TV Germany ชู Soft Power Lampang

และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

 

วันอังคารที่ 12 มีนาคม เวลา 16.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้สัมภาษณ์นางสาวกิ่งเพชร บุญยงค์ พิธีกรช่อง Kiel TV Germany (ช่องทีวีของรัฐ) และในฐานะประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ Soft Power Lampang และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างแดนได้มาเที่ยวยังจังหวัดลำปาง ซึ่งการสัมภาษณ์ดังกล่าวมีทั้งภาคภาษาไทยและแปลเป็นภาษาเยอรมัน
หลังจากจบการสัมภาษณ์แล้วได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะ ซึ่งมีความประทับใจชุดพื้นเมืองผ้าย้อมจากสีครั่งที่นายกตวงรัตน์สวมใส่ พร้อมสอบถามถึงแหล่งผลิต/จำหน่าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นายกตวงรัตน์ได้ให้สัมภาษณ์ Kiel TV Germany
สำหรับวันเวลาในการเผยแพร่หรือออกอากาศจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป.
 
431724671_812081594280489_1863057628747511475_n.jpg 431766814_812081544280494_8753038577247634979_n.jpg 431765782_812079294280719_4783646347954275825_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง