431741088_811908194297829_5804224582585971866_n.jpg

อบรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน

สร้างความโปร่งใส ยกระดับกองทุนฯระดับตำบลสู่ต้นแบบระดับอำเภอและจังหวัด

 

✳️วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3 โดยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาคำลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
♦️มีนายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปางเขต 3 นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภาอบจ.ลำปางเขต 1 อ.แจ้ห่ม นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แจ้ห่ม นายสมศักดิ์ ทิบุญ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
➡️ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจากพื้นที่อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้สังเกตการณ์ รวม 115 คน
 
431671926_811908260964489_8315537070346509541_n.jpg 431756798_811908307631151_7056239585849492717_n.jpg 431717841_811908404297808_1716512954481891398_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง