431647982_811417951013520_1230740095378912537_n.jpg

นายกตวงรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

แก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วย ปลากระป๋อง และข้าวสาร มอบแก่
- วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายวสันต์ อุณหเลขจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 3 นางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 6 นายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 7 ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเถิน เขต 2 ร่วมมอบ
- อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ตำบลบ้านหวด อำเภองาว โดยมี นายธนากร สิงห์เชื้อ หัวหน้าอุทยานแห่งขาติถ้ำผาไท เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายธีรพล ศรีวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภองาว เขต 1 นายสมคิด จิตปลื้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภองาว เขต 2 ร่วมมอบ
- สถานีควบคุมไฟป่าขุนตาล ผาเมือง อำเภอห้างฉัตร โดยมี นายนพวันชัย กุลฉัตรฐานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ว่าที่ ร.ต.ธนพงษ์ ปรินทาภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ดอยผาเมือง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 1 นายบุญเนตร เตชะอุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 2 นายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมมอบ
เพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง
สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ปัญหาหมอกควัน ปัญหาไฟป่า และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง เพื่อบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาไฟป่าและป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยให้การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า จากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดลำปางรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียที่เกิดกับทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และผลกระทบในด้านต่างๆ จึงได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละและเสี่ยงภัยในการดับไฟป่า.
 
431660029_811417404346908_2240594791487717414_n.jpg 431755711_811417874346861_72702150079841751_n.jpg 431759625_811416847680297_1480004666316484914_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง