429823563_810215677800414_1246554032620496041_n.jpg

อบจ.ลำปาง-สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง MOU

แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

📣วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาไฟป่าและด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง มีนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นพยาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
✳️จากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดลำปางรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศแห้งแล้ง (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) จะพบจุด Hotspot ได้มากกว่าเดือนอื่น เนื่องจากพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟกว้าง และส่วนมากเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่รอยต่อชุมชนกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ปัญหาไฟป่าทำให้เกิดภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ
👉เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียที่เกิดกับทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงบูรณาการร่วมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า(ฐานปฏิบัติการเหยี่ยวไฟลำปาง) ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาไฟป่าและป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยให้การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า
เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียที่เกิดกับทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจประจำจุดสกัดเพื่อควบคุมไฟป่าอย่างเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 76 จุด สำนักบริหารฟื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย
➡️น้ำดื่มขวดใส ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 5,000 ขวด
➡️บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วย จำนวน 3,348 ถ้วย
➡️ปลากระป๋อง จำนวน 500 กระป๋อง
➡️ข้าวสาร ถุง 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง
รวมงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท.
 
431919411_810223297799652_3339531150556769485_n.jpg 429824194_810223474466301_4366395179109703057_n.jpg 429949641_810223817799600_358712036907386192_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง