429817769_810179044470744_6630518441999185808_n.jpg

 

"ดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 23"

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง" ครั้งที่ 23 โดยนายอนันต์ เสนาะสันต์ นายอำเภอเมืองปาน กล่าวต้อนรับ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ ลานหมู่บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
✳️องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับอำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลดอกเสี้ยว
บาน บ้านป่าเหมี้ยง"เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คงไว้ซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิด
ความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
เส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสินค้าที่
ผลิตในชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงและในเขตอำเภอเมือง
ปานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพื่อบูรณาการ
โครงการร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง
🌸จัดขึ้นในวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีบ้านป่าเหมี้ยงและของอำเภอเมืองปาน การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงของชุมชน และสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองปาน และกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งคาดว่าบ้านป่าเหมี้ยงจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังอำเภอเมืองปาน และจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆในท้องถิ่น ตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
..................
👉บ้านป่าเหมี้ยงอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีความโดดเด่นทางลักษณะภูมิศาสตร์และทิวทัศน์ที่สวยงาม มีลักษณะเป็นป่าผืนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสูงชันสลับชับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารสายสำคัญ คือ แม่น้ำวังที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียง และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี บริเวณหุบเขาจะมีต้นเสี้ยวป่า (เสี้ยวดอกขาว) ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมาก และจะบานสะพรั่งพร้อมกันทั้งผืนป่าทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทาง สามารถนำความงดงามของดอกไม้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน
🔷ประกอบกับชาวบ้านป่าเหมี้ยงมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ นอกจากนี้ บ้านป่าเหมี้ยงมีเส้นทางถนนที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และบ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และ
สามารถเชื่อมโยงเข้าหมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ได้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ กิ่วฝิ่น ลานดอกเสี้ยว ภายในหมู่บ้านยังมีบริการ
ที่พัก ทั้งแบบโฮมสเตย์และที่พักแบบกางเต็นท์บนพื้นที่โล่งกลางแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า บ้านป่าเหมี้ยงมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตและสัมผัสกับบรรยากาศที่ชวนหลงใหล.
 
429946380_810179187804063_3306897945648379510_n.jpg 431992943_810178421137473_7776891370212508969_n.jpg 431912651_810179421137373_6174253331307156735_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง