431837158_809417551213560_1678102901160519996_n.jpg

โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ของจังหวัดลำปาง

 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ของจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะที่ดี มีความเข้มแข็ง มีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง นักการตลาดระดับประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการยุคใหม่
โดย นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 1 นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 2 นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายจณาดล พันธุ์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีน่าดอทคอม จำกัด ร่วมงาน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง
 
431699175_809417477880234_1866823932374968852_n.jpg 431806149_809417651213550_6665870784566667331_n.jpg 431794192_809417801213535_7221210306489572883_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง