429827659_808687837953198_8743423459086323997_n.jpg

นายก"ตวงรัตน์'"ลงพื้นที่ อ.เมืองปาน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

พร้อมหาแนวทางแก้ไขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกอบจ.ลำปาง นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง นายกฤศน์วัต ประสาน สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองปาน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลพร้อมทั้งสำรวจและหารือถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมให้ข้อมูล
จากการลงพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน มีความต้องการซ่อมเเซมสะพานบ้านม่วง เนื่องจากเป็นสะพานไม้เก่า มีอายุการใช้งานนานและมีการชำรุด และเรื่องไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ได้แก่บ้านปางต้นหนุน บ้านดอยลังกา บ้านปางใหม่ ม.10 ต.แจ้ซ้อน บ้านปางม่วง บ้านแม่จอง บ้านม่อนวัด ม.13 ต.แจ้ซ้อน ซึ่งนายกตวงรัตน์ ได้หาแนวทางในการดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยพลังถ่าน ร่วมกับนายรังสฤษฎ์ คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง เพื่อแก้ไขปัญหาและออกแบบพื้นที่การใช้พลังงานทั้งระบบ โดยการนำเอากระบวนการผลิต พลังงานความร้อนและไฟฟ้า ไปแก้ปัญหาแบบเชื่อมโยง
ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายกตวงรัตน์พร้อมคณะได้ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.
 
429779068_808688827953099_9152238457437627564_n.jpg 429799666_808689087953073_2328064129846180796_n.jpg 429685129_808688194619829_7643270455044807098_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง