428709665_807728288049153_7787983614585347007_n.jpg

 

พหุวัฒนธรรม เมือง ม่าน จีน ฝรั่ง ฮิมวังกองต้า นครลำปาง

 

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน “พหุวัฒนธรรม เมือง ม่าน จีน ฝรั่ง ฮิมวังกองต้า นครลำปาง” จัดโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - ลำปาง ณ อาคารเยียนซีไทลีกี กาดกองต้า อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานฯ
งาน “พหุวัฒนธรรม เมือง ม่าน จีน ฝรั่ง ฮิมวังกองต้า นครลำปาง” เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ด้านอาหาร ด้านดนตรี และสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมต่างๆ รวมไปถึงการสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นจังหวัดลำปาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่พหุวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดลำปาง.
 
429574648_807728228049159_5541571803301737765_n.jpg 428692361_807728254715823_8556726085485745028_n.jpg 428703523_807728448049137_7897004894512990215_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  สุภาพร เหงี่ยมไพศาล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง