429669210_807543941400921_4746759394951573404_n.jpg

นายกตวงรัตน์ สนับสนุนงบเพื่อขยายการผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าตัดเย็บผ้าพื้นเมืองทุ่งฮี

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตัดเย็บผ้าพื้นเมืองทุ่งฮี ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ พร้อม รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์ปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ ที่ปรึกษาด้านออกแบบและด้านทอของกลุ่มกรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ มาฝึกสอนการใช้กี่แบบใหม่และเทคนิคการทอผ้า ในการนี้นายกตวงรัตน์ ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวจำนวน 30,000 บาท เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตัดเย็บผ้าพื้นเมืองทุ่งฮี สามารถต่อยอดขยายการผลิตการทอผ้าและการตัดเย็บผ้าพื้นเมือง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตัดเย็บผ้าพื้นเมืองทุ่งฮี ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ เป็นกลุ่มทอผ้าที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย เลี้ยงครั่ง นำมาปั่น ย้อม และทอ ซึ่งสีย้อมจากธรรมชาติ และสีจากครั่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน
 
429823561_807543921400923_6185701648260099373_n.jpg 429772271_807544031400912_5285473492233689026_n.jpg 429669156_807545231400792_6740677439831508912_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง