430122951_806374621517853_1445762687183950287_n.jpg

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ)

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง

วันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ,นายพิเชฐ ทินอยู่ ส.อบจ.ลป อำเภอเกาะคา เขต 2 ,นายมิตร ธรรมวงศ์ ส.อบจ.ลป อำเภอเกาะคา เขต 3 ,นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ ส.อบจ.ลป อำเภอเมือง เขต 5 ,นายกฤศน์วัต ประสาน ส.อบจ.ลป อำเภอเมืองปาน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ)อายุ 94 พรรษา 74 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบ และมีพระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วางผ้าไตรประทานสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วย พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 พระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง พระเถรานุเถระ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดทั้งศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ ร่วมในงานพิธีออกเมรุพระราชทานเพลิงศพอย่างเนืองแน่น ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) มีนามเดิมว่า จันทร์ วรรณปลูก เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2472 ได้มรณภาพลงอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลลําปาง ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 04.29 น.
บรรพชา เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2482 ณ วัดศรีหมวดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินฺทปญฺโญ วัดเข้าหมู่หนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ณ วัดศรีหมวดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินฺทปญฺโญ วัดเข้าหมู่หนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์
การศึกษา
พ.ศ. 2496 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. 2502 สอบได้ เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. 2512 สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
เกียรติคุณ
ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2541 ได้รับถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2566 ได้รับถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. 2514 เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีหมวดเกล้า พ.ศ. 2518 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง พ.ศ. 2521 เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง พ.ศ. 2523 เป็น พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2527 เป็น เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง พ.ศ. 2528 เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง พ.ศ. 2532 เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2548-2552 เป็น เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2552 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2561 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6
ฝ่ายการศึกษา
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
สมณศักดิ์
พ.ศ. 2512 เป็น เปรียญธรรม 4 ประโยค
พ.ศ. 2518 เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. 2528 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริบุญวาท
พ.ศ. 2532 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
10 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรมุนี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
โดยในช่วงค่ำวันนี้ (3 มีนาคม 2567) เวลา 20.00 น. จะมีพิธีถวายเพลิงศพพระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญโญ) ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
429944978_806390321516283_7331218858571093475_n.jpg 430022369_806391404849508_1094208844331312081_n.jpg 430034499_806391434849505_3020503023880459346_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง