431025458_805742314914417_8563534163613051333_n.jpg

 

“ศูนย์เรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเมอร์ จังหวัดลำปาง”

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดลำปาง
"ศูนย์การเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเมอร์ จังหวัดลำปาง" เป็นสถานที่ที่สมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดลำปางมารวมตัวกัน มีเป้าหมายในการต่อยอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาจากเกษตรกรรุ่นก่อน นำมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อหวังว่าอาชีพเกษตรกรจะสามารถเป็นอาชีพที่มั่นคง เป็นความมั่นคงทางอาหารให้กับจังหวัดลำปาง โดยใช้พื้นที่บริเวณกาดนั่งก้อม สวนสาธารณะหนองกระทิง จัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจได้มาเยี่ยมชม
โดยมี นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 5 นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 9 หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ กาดนั่งก้อม สวนสาธารณะหนองกระทิง
 
430977974_805742801581035_4372776246028264118_n.jpg 430947481_805742324914416_3780182819385349588_n.jpg 431030435_805742098247772_8591001320741718206_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง