430123009_805367644951884_5211657016891111831_n.jpg

 

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญโญ)

 

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทธ์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกฯ นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง โดยมีนายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

429962784_805367398285242_8046960000570255243_n.jpg 430986896_805360638285918_2712460734731681437_n.jpg 430045400_805360571619258_5729699665041999076_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง