430920081_805184498303532_6510598738052305876_n.jpg

“ประชุมนำเสนอยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการจัดตั้งและการบริหารอุทยานธรณีลำปาง”

 

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมนำเสนอยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการจัดตั้งและการบริหารอุทยานธรณีลำปาง เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านธรณีวิทยาของจังหวัดลำปาง สร้างกระบวนการระดมความคิดเห็น การบริหารอุทยานธรณีลำปาง โดยมี นางชุลีวัลทน์ สายสิงห์ทอง หัวหน้าคณะทำงานอุทยานธรณีลำปาง ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ หัวหน้าโครงการฯ นางสาวชัญชนา คำชา นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

430909341_805185244970124_5866797533604062337_n.jpg 431206475_805184528303529_3099177285766818706_n.jpg 430986779_805184838303498_8142579351081091201_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว  โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง