429658146_805148818307100_646416189576872677_n.jpg

 

พิธีถวายเมรุ ณ ฌาปนสถานบ้านแม่ปุ่มหลวง

 

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายเมรุ ณ ฌาปนสถานบ้านแม่ปุ่มหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 1 พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนาและตำบลใกล้เคียงร่วมงาน โดย อบจ.ลำปาง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเมรุดังกล่าว เพื่อให้เป็นสถานที่สาธารณประโยชน์แก่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ฌาปนสถานร่วมกัน
และเวลา 11.30 น. นายกตวงรัตน์ ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายเจริญ สิทธิวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา และนายวิโรจน์ ประกอบศิลป์ กำนันตำบลใหม่พัฒนา เพื่อสำรวจและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางสัญจรที่เกิดการชำรุด ซึ่งจะได้พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
429649801_805148804973768_5040861949345241512_n.jpg 429685024_805148911640424_3076801404572615889_n.jpg 429673804_805149931640322_4340528718285108262_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง