429686343_802657755222873_1413641736006183651_n.jpg

"สืบฮีตตามฮอยร้อยใจไทลื้อ"

✳️วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปางเป็นประธานเปิดโครงการสืบฮีตตามฮอยร้อยใจไทลื้อ โดยมีนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชลธานี เชื้อน้อย สส.ลำปางเขต 3 นางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 6 อ.เมืองลำปาง นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แม่ทะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ต.น้ำโจ้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเปิด ณ ลานตลาดสดบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 9 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
🌸การจัดโครงการสืบฮีตตามฮอยร้อยใจไทลื้อ เป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งและความสามัคคีของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ และเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนจังหวัดลำปาง และนักท่องเที่ยว สร้างความตระหนักในการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดให้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่.
 
429795298_802653115223337_3427486386037605385_n.jpg 429753907_802657648556217_8120612751620087644_n.jpg 429654165_802657165222932_7453613689625893213_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง