โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ มูลนิธิกาญจนบารมี
 
428662229_801024178719564_4071561609620578190_n.jpg
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง ให้กำลังใจสตรีกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ใน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยนางผุสนีย์ จีมีโน่ พยาบาล มูลนิธิกาญจนบารมีให้ข้อมูลพร้อมนำชมการให้บริการในจุดต่าง ๆ ณ โดมภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
➡️มูลนิธิกาญจนบารมี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
♦️ในครั้งนี้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเต้านม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
🔷โดยมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดป้ายนิทรรศการให้ความรู้ การฝึกทักษะการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมรายบุคคล โดยบุคลากรซึ่งเป็นแพทย์และพยาบาลจากมูลนิธิกาญจนบารมี และศัลยแพทย์ และรังสีแพทย์จากโรงพยาบาลลำปาง ซึ่งหากพบความผิดปกติจะได้รับการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ (Mammogram) และส่งต่อเพื่อเฝ้าระวังและได้รับรักษาที่เหมาะสมต่อไป
👉กลุ่มเป้าหมาย คือ สตรีกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ในอำเภอเกาะคาและอำเภออื่นๆ ในจังหวัดลำปาง โดยแบ่งการดำเนินการการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 -23 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยสามารถให้บริการได้วันละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน
✳️สำหรับการให้บริการช่วงที่ 1 ได้จัดบริการไปเรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 168 คน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 210 คน และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 240 คน และจะเปิดให้บริการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้ง ในวันที่ 22 มีนาคม 2567.
409157965_801024708719511_8111559037065700061_n.jpg   428673546_801026355386013_2883545890571679353_n.jpg   428695762_801026695385979_571331748609407078_n.jpg
                                                                                                                                                                             ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง