“โครงการซ่อมสร้างถนน”
 
428678415_800431788778803_5973472819904522946_n.jpg
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนน
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ทางท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0046 บ้านป่าตาล - บ้านนาริน ช่วงบ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมการ์ดเลน และไฟกระพริบ โดยมี นางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเถิน เขต 1 นายสมคิด สืบปาละ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง นายเรืองฤทธิ์ ตาเทียบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง นางเรือน แก้ววงศ์เครือ กำนัน ตำบลนาโป่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ร่วมตรวจติดตาม
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อประชาชน.
 
 
                        428663305_800431865445462_8731894389157498956_n.jpg     428667563_800431822112133_6761426819075010647_n.jpg     428682162_800431695445479_3356393830800458383_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                      ข่าว   โภคิน  ขาวนวล
                                                                                                                                                      ภาพ   กองช่าง
  
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง