“โครงการเสริมผิวถนน”
 
428667242_799971028824879_7188086365329781659_n.jpg
 
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามโครงการเสริมผิวถนน
- โครงการเสริมผิวแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางท้องถิ่น สายทาง ลป.1-0022 บ้านลู่ - บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อประชาชน.
 
                                              428661152_799970945491554_8505110139456946781_n.jpg     428666591_799971072158208_9135714556830738058_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                                        ข่าว   โภคิน  ขาวนวล
                                                                                                                                                      ภาพ   กองช่าง
  
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง