"นายกตวงรัตน์ ลงพื้นที่บ้านห้วยวาด"
 
428673227_799437932211522_8969378113444694124_n.jpg
 
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่บ้านห้วยวาด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีโครงการ ขุดขยายสระเก็บน้ำ สร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฮบริด และถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ งานนี้ นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 1 นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 2 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายรังสฤษฎ์ คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง กรมป่าไม้ กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านห้วยวาด หมู่ 7 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง.
 
                                                                                                                                                               
           428676382_799439808878001_7457301202932509601_n.jpg   428666040_799437688878213_4744536740907132774_n.jpg   428694202_799437738878208_2068104307361639586_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว  โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง